Jak dbać o BHP w firmie porządkowej?

Prowadząc firmę, trzeba pamiętać o tym, by dostosować rygor pracy do wymaganych prawem przepisów. Dotyczy to wszystkich zakładów pracy, ale przede wszystkim firm, w których występuje stosunkowo duże ryzyko wystąpienia wypadku przy pracy. Podmioty, takie jak firma porządkowa są szczególnie narażone na zwiększoną liczbę wypadków, co znajduje potwierdzenie w statystykach. Znaczna część wypadków przy pracy ma miejsce właśnie podczas wykonywania czynności zbliżonych do tego, co robi się w takich firmach. Wiąże się to z faktem, że często trudno jest przewidzieć, czego pracownicy mają się spodziewać, a przez to nie zawsze można dobrze dobrać odpowiedni ubiór do pracy, a także wdrożyć skuteczne środki ostrożności.

Firma porządkowa – jakich środków ochrony osobistej użyć?

Proces dobierania środków ochrony osobistej zawsze należy rozpocząć od rzetelnego przeanalizowania, jakie zagrożenia występują w konkretnym miejscu pracy. Taka analiza nigdy nie powinna być realizowana zdalnie, gdyż każde miejsce pracy jest nieco inne, więc specjalista w postaci eksperta od bezpieczeństwa i higieny pracy lub odpowiedni kierownik powinien osobiście przeanalizować wszystkie zagrożenia. Następnie trzeba dobrać środki ochrony tak, by całkowicie niwelowały skutki ewentualnych błędów ludzkich lub wypadków z udziałem maszyn i urządzeń.

Jakich środków ochrony użyć?

W firmach porządkowych w pierwszej kolejności trzeba zadbać o to, by pracownicy byli wyposażeni w rękawice chroniące dłonie. Wynika to z faktu, że często trzeba brać do ręki przedmioty zanieczyszczone lub ostre i nieporęczne, przy których bardzo łatwo o kontuzję.  Warto też zadbać o odpowiednie buty BHP, które pozwolą na ochronienie stóp podczas stawania na ostre krawędzie przedmiotów i przebicie nogi od strony podeszwy. Ważne, by zwrócić uwagę na to, czy faktycznie buty mają odpowiednio grubą powierzchnię, która będzie w stanie ochronić nogę. Zazwyczaj buty użytkowane na co dzień kompletnie się do tego nie nadają, prokurując niebezpieczne sytuacje podczas prac porządkowych.